fredag 31 maj 2013

Kontot låst p.g.a. för många misslyckade inloggningsförsök. V.g. vänta i 12 timmar.

min dag går allt annat en i medvind.
vågar jag köpa bil idag kan tro?

Inga kommentarer: