måndag 18 juli 2011

försäkring

Ja är dålig på försäkring. Har en hem försäkring.. men den står med på P och jag ser den knappt (å så självständigt de låter..).
Men de jag har är cykel försäkring. En extra cykel försäkring.
Min cykel är en kär ägodel de måste sägas.
En extra gång måste de sägas.
Ett års jubileum med en och samma cykel snart.. eller 11 månader.. så ja ska inte hurra ännu.

Inga kommentarer: