onsdag 4 augusti 2010

sitter på vänt

jo han sa så på skogstryrelsen, att ja skulle sitta på vänt.
de piper två snabba, tyst, en lång, tyst.. och om igen.
hur långe orkar ja sitta på sådan vänt kan tro?
kommer pipa två snabba, tyst, en lång, tyst, om igen.
hela dagen vad de känns nu..
ja sitter alltså i telafon kö, på vänt.

Inga kommentarer: